Svenska OCD-förbundet erbjuder två uppdragsutbildningar:
Den ena vänder sig till personal och arbetslag inom boendestöd, hemtjänst och psykiatri.
Den andra vänder sig till enhetschefer, handläggare och beslutsfattare inom socialtjänst, psykiatri, försäkringskassa och arbetsförmedling.

> Utbildning för personal inom kommun och landsting (PDF)
> Utbildning för enhetschefer, handläggare och beslutsfattare (PDF)

För mer information:

Eva Sandberg
Tel: 070-326 63 36
E-post: eva.ocdgbg@gmail.com