Svenska OCD-förbundet erbjuder två uppdragsutbildningar.
Den ena vänder sig till personal och arbetslag inom boendestöd, hemtjänst och psykiatri.
Den andra vänder sig till enhetschefer, handläggare och beslutsfattare inom socialtjänst, psykiatri, försäkringskassa och arbetsförmedling.

> Utbildning för personal inom kommun och landsting (PDF)
> Utbildning för enhetschefer, handläggare och beslutsfattare (PDF)

För mer information:

Eva Sandberg
Tel: 070-326 63 36
E-post: eva.ocdgbg@gmail.com