Vi har föreläsningar tredje söndagen i varje månad kl 15.00 från september till maj på Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1B, där alla är välkomna. Till dessa möten bjuder vi in psykiatriker, psykologer, terapeuter, personer inom sjukvården m.fl., som kan ge oss svar på våra frågor. Vi har även stödgrupper i form av cirklar för personer med OCD och deras anhöriga/närstående och även enbart anhöriggrupper.

Övriga aktiviteter finns under Program där du kan läsa mer om vad som är på gång i föreningen just nu.