Behandling mot OCD via Göteborgs Universitet

Under många år har psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet bedrivit framgångsrika KBT behandlingar mot olika ångestproblem. OCD-föreningen i Göteborg har sedan tidigare haft ett gott samarbete med psykologiska institutionen. 

Just nu erbjuds möjlighet till behandling mot OCD och liknande tillstånd på den klinik som finns på universitetet. Behandlingen bedrivs av psykologstudenter i slutet av sin 5-åriga utbildning.

Studenterna handleds av Jan-Eric Jönsson, leg psykolog och leg psykoterapeut KBT med lång erfarenhet av att behandla patienter med OCD. 

Utvärderingar har visat att resultaten är mycket bra. Kostnaden är 150 kr per session.

För mer information och intresseanmälan kontakta:

Jan-Eric Jönsson
Leg psykolog leg psykoterapeut KBT handledare
E-post: Jan.eric.jonsson@mindmeetab.comStudiecirkel för föräldrar med psykisk ohälsa – start i januari

Trygghet Ur Stöd har tagit fram en studiecirkel för föräldrar med psykisk ohälsa, sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Vill du träffa andra föräldrar i liknande situation?

För vem? Föräldrar med psykisk ohälsa i Västra Götaland och med barn 0-7 år.
Hur? Fem tematräffar med cirka fem deltagare. Varje träff är 2 timmar och innehåller fakta, filmer och samtal.

Träffarna är kostnadsfria. Anna-Karin Engqvist och Agneta Persson på NSPH Västra Götaland och Göteborg leder träffarna. För mer information se inbjudan genom att klicka på länken nedan:

Studiecirkel för föräldrar med psykisk ohälsa | NSPH Västra Götaland och Göteborg (nsphvastragotaland.se)

Dagar:12/1, 19/1, 26/1, 2/2, 9/2
Tider: 13.30-15.30
Plats: digitalt via Zoom
Anmälan: Anna-Karin Engqvist (annakarin@nsphvastragotaland.se / 070-401 21 17) senast 10/12. OBS: Begränsat antal deltagare.

Läs mer om Trygghet Ur Stöd här.Inspirationsträffar om Trygghet Ur Stöd – Studiecirkel för föräldrar med psykisk ohälsa

Projekt TrUSt vill stärka personer med psykisk ohälsa i sitt föräldraskap. I samarbete med föräldrar med egen erfarenhet har projektet tagit fram studiecirkeln Trygghet Ur Stöd. TrUSt drivs av Bräcke diakoni i samverkan med NSPH, Västra Götaland och Göteborg och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Vill du veta mer om projektet kan du anmäla dig till en inspirationsträff som anordnas vid två tillfällen, 21 september och 14 oktober. Träffarna är gratis och sker digitalt via Zoom. Klicka här för att öppna en pdf med mer information om träffarna och hur du anmäler dig.

Du kan även läsa mer om projektet här: https://www.brackediakoni.se/trust