SIP-undersökning från NSPH

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och Göteborg genomför just nu en brukarundersökning om Samordnad individuell plan (SIP) för barn och ungdomar upp till 25 år i Västra Götaland. Tillhör du själv och ditt barn målgruppen är du välkommen att besvara enkäten. Länkarna till webbversionen av enkäterna ser du här nedanför.

Länk till enkät för barn och ungdomar mellan 15-25 år som fått en SIP:
https://forms.gle/4UTVmbmn2Xr8sE3E6

Länk till enkät för vårdnadshavare vars barn har fått en SIP:
https://forms.gle/kuXSfrF33hLLtqeJ6

Vill du ha pappersversioner av enkäterna, eller om du vill svara på frågorna över telefon kontakta oss så ordnar vi det. För barn under 15 år kan vi bara erbjuda pappersenkät då det även behövs en samtyckesblankett med förälders underskrift.

Mer information om brukarundersökningen finns i detta informationsblad.

Vänliga hälsningar

Anna-Karin Engqvist och Agneta Persson
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) Västra Götaland och Göteborg

Kontakta oss:

annakarin@nsphvastragotaland.se
agneta@nsphvastragotaland.se

Webb: www.nsphvastragotaland.se


Inspirationsträffar om Trygghet Ur Stöd – Studiecirkel för föräldrar med psykisk ohälsa

Projekt TrUSt vill stärka personer med psykisk ohälsa i sitt föräldraskap. I samarbete med föräldrar med egen erfarenhet har projektet tagit fram studiecirkeln Trygghet Ur Stöd. TrUSt drivs av Bräcke diakoni i samverkan med NSPH, Västra Götaland och Göteborg och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Vill du veta mer om projektet kan du anmäla dig till en inspirationsträff som anordnas vid två tillfällen, 21 september och 14 oktober. Träffarna är gratis och sker digitalt via Zoom. Klicka här för att öppna en pdf med mer information om träffarna och hur du anmäler dig.

Du kan även läsa mer om projektet här: https://www.brackediakoni.se/trust


Finansiell samordning av arbetslivsinriktad rehabilitering och återgång till arbete

Se vad du kan få för hjälp till finansiell samordning av arbetslivsinriktad rehabilitering och återgång till arbetet i Göteborg. Såhär arbetar Finsam Göteborg i frågan. Finsam håller även digitala informationsträffar den 7e och 28e maj. Information kring anmälan finns i länken nedan.

https://finsamgoteborg.se/