Anhörigträffar

Info om anhörigträffar

Vi anordnar anhörigträffar 1-2 ggr per termin för att utbyta erfarenheter och annan info om hur det är att vara anhörig till någon som har OCD, tvångssyndrom. Vi brukar dela upp deltagarna i två grupper och vill därför gärna veta om ditt barn eller anhörig är under eller över 18 år.

Vi träffas på en vardagskväll kl 18.00 till ca 20.30 i en lokal på Mellangatan 1 (3 vån med hiss), intill Järntorget i Göteborg. Helt förutsättningslöst… Helt frivilligt, om man vill berätta något om sin erfarenhet av att vara anhörig… eller bara sitta och lyssna….

Det kostar inget att delta och vi bjuder på kaffe/te och mackor, som ni får fixa till själva…

Vill du delta i anhörigträffen?

Du kan:

Vi återkommer med info, när det är dags för träff.