Behandling

Behandlingsformer mot OCD och besläktade syndrom inkluderar kognitiv beteendeterapi (KBT) och läkemedel. Antingen används de var för sig eller i kombination. I mycket svåra fall kan kirurgi tillämpas, men detta är än så länge ovanligt.

I den här sektionen kan du läsa mer om de olika behandlingsformerna. Här kan du också få tips om såväl egenbehandling som vart du kan vända dig för professionell hjälp.

Under Vård & Stöd / Behandling i menyn hittar du informationssidor om KBT, läkemedel och självhjälp.