Friskare med djur och musik – aktiviteter för barn med OCD nu inom Göteborgs lokalförening

Sommarläger


Projektet ”Friskare med djur och musik” som drivits sedan 2013 inom Svenska OCD-förbundet för att stötta och glädja barn med OCD, planeras nu att startas upp i Göteborg genom lokalföreningen i samverkan med projektledare Susanna Wersäll.

Vi planerar efter starten att ha en aktivitet varje månad och vänder oss till barn och ungdomar mellan 6-18 år. Målet med aktiviteterna är att stötta kroppens hälsofrämjande system men också barnen får kontakt med andra barn som har OCD. Projektet har utvecklats i samarbete med BUP som ett komplement till traditionell behandling.

Tidigare har det exempelvis anordnats sommarläger inom projektet, som bland annat har innehållit sång, ridning och andra aktiviteter med djur.