Friskare med djur och musik – aktiviteter för barn med OCD nu inom Göteborgs lokalförening

Sommarläger


Projektet ”Friskare med djur och musik” har drivits sedan 2013 inom Svenska OCD-förbundet för att stötta och glädja barn med ocd. Det planeras nu att startas upp även i Göteborg genom lokalföreningen i samverkan med projektledare Susanna Wersäll.

Friskare med djur och musik är ett hälsoprojekt där barn med ocd ges tillfälle att genom olika aktiviteter umgås med djur och att utöva musik. Detta anordnas kontinuerligt under året och under sommaren vid läger.

Målet med aktiviteterna och lägren är att stötta kroppens eget hälsofrämjande system, genom kontakten med djuren, musiken och andra barn. Barnen får nya kontakter med andra barn som har ocd, genom lägret och träffarna, vilket upplevs som ett stöd. Alla barn och ungdomar i åldrarna 6-16 år är välkomna! Föräldrar, syskon eller vänner får medfölja som stöd och sällskap!

Projektet utvecklas med Svenska OCD-förbundet, i samarbete med Bup och andra mottagningar som arbetar med kbt, för barn med ocd. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne har bidragit till flera av sommarlägren, som riktar sig till barn från hela landet. Projektet utvecklades från början med stöd från Allmänna Arvsfonden, men har idag utvecklas till en egen metodik som kan användas som ett komplement och stöd vid kbt-behandling av barn med ocd.

Kontakt och intresseanmälan

För information och intresseanmälan, (ej bindande), kontakta projektledare Susanna Wersäll: susanna.wersall@gmail.com