Närståendeinformation


Evenemangsdetaljer

  • Datum:
  • Kategorier:

Av erfarenhet vet vi att många närstående på ett eller annat sätt blir indragna i patientens tvångssyndrom. En del hjälper till att utföra tvångshandlingar utan att vara medvetna om att deras försök att hjälpa istället bidrar till att tvångssyndromet hålls vid liv.

Nu startar vi med informationstillfällen för närstående till patienter med tvångssyndrom. Du som vän, anhörig eller boendestöd är då välkommen att ta del av information om vad tvångssyndrom är, hur du kan agera som närstående och om hur vår behandling går till. Vi kommer däremot inte att svara på personliga frågeställningar kring anhöriga. Du behöver inte ha någon närstående aktuell på vår mottagning för att få ta del av närståendeinformationen. Våra informationstillfällen sker digitalt via Teams och kommer att hållas en gång per halvår.

Anmälan sker via mejl till vår mottagnings mejlbrevlåda sas.vup-ocd@vgregion.se

(Länk till VG-region här)