Internet-KBT för OCD och BDD inom reguljär vård för patienter från hela Sverige

Internetbehandling med kognitiv beteendeterapi, KBT. OCD-programmet omfattar både OCD och BDD och du kan kontakta dem på telnr: 08-123 482 88.

Bor du utanför Stockholm och vill anmäla dig till behandling kan du kontakta deras medicinska sjuksköterska.

Läs mer på:https://www.internetpsykiatri.se/
Här kan du gå in på modulen OCD eller BDD för mer information.

Kontaktinformation hittar du här:
https://www.internetpsykiatri.se/om-oss/kontakt/ocd-programmet/