Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en behandlingsform som visat sig effektiv
vid flertalet former av psykisk ohälsa. Då behovet av hjälp för psykisk ohälsa
idag är långt större än tillgången till behandling har möjlighet skapats att
använda internet för behandling. Internetbehandling är ett sätt att både öka
tillgängligheten av behandling och öka alternativen av behandlingar.
Internetbehandling är ett komplement och inte avsett att ersätta andra
behandlingsformer. Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge genom
OCD-programmet erbjuder internetbehandling för OCD och BDD.

Om du är intresserad av internetbehandling för OCD kan du läsa behandlingens
första modul innan du anmäler dig, se här.
Du kan ringa OCD-programmet på telefonnummer 08-585 857 22.
Läs mer på Internetpsykiatri