Internetbehandling för OCD

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en behandlingsform som visat sig effektiv vid flertalet former av psykisk ohälsa. Då behovet av hjälp för psykisk ohälsa idag är långt större än tillgången till behandling har möjlighet skapats att använda internet för behandling. Internetbehandling är ett sätt att både öka tillgängligheten av behandling och öka alternativen av behandlingar.

Internetbehandling är ett komplement och inte avsett att ersätta andra behandlingsformer. Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge genom OCD-programmet erbjuder internetbehandling för OCD och BDD.

Du kan ringa OCD-programmet på telefonnummer 08-585 857 22.
Läs mer på Internetpsykiatri