OCD-Centret ligger i Uppsala och är ett HVB hem (hem för vård och boende) som sedan 2002 bedriver dygnet-runt-vård och behandling för personer med tvångsproblem. Verksamheten startades av Sandra Bates (fil.dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, författare och handledare i KBT). Verksamheten erbjuder även behandling i öppenvård. Öppenvårdsverksamheten är helt fristående från OCD-Centret HVB. De kan även erbjuda neuropsykologisk och/eller neuropsykiatrisk utredning.

Hemsida: OCD-Centret