Om föreningen

Föreningens ändamål

OCD-föreningen är en ideell förening som har som ändamål att stödja personer med egen erfarenhet av OCD (tvångssyndrom) och/eller OCD-relaterade tillstånd och deras anhöriga, samt att verka för att dessa personer får ett bättre stöd och en bättre förståelse från samhällets sida.

Kort historik

1991 bildades vår lokalavdelning som 1995 blev en ideell förening med namnet OCD-föreningen Ananke i Göteborgsregionen. Föreningen bytte namn 2015-04-09 till OCD-föreningen Göteborgsregionen. Vi stöttar OCD-drabbade och närstående inom hela Västra Götalandsregionen, Dalsland och Norra Halland. Antalet medlemsfamiljer har under åren ökat till f.n. 373 familjer.