Om OCD

Susanne Bejerot, psykiatiker, svarar på frågor om OCD.

Vad är tvångssyndrom?

Det finns väl en annan benämning på tvångssyndrom som börjar användas allt mer?

Hur vanligt är tvångssyndrom?

Går sjukdomen i arv?

Kan du ge några exempel på vanliga tvångstankar? 

Kan du ge några exempel på vanliga tvångshandlingar?

Var går gränsen mellan överdriven försiktighet och direkt sjukdom? När bör man söka hjälp? 

Tvångshandlingarna utförs för att minska den ångest som tvångstankarna ger upphov till. Hur kan man förklara det sambandet? 

Bottnar kontrolleringstvånget i det man kallar ”tvivelssjuka”?

Finns det typiska personlighetsdrag hos en person med tvångssyndrom?

Vad är det för egenskaper som avgör sjukdomens förlopp?

Hur påverkas anhöriga?

Det finns flera teorier om orsaken till tvångssyndrom. Det senaste årtiondet har hjärnans singnalsubstans serotonin väckt stort intresse?

Finns det fler tänkbara förklaringar?

Kan tvångssyndrome ha haft ett överlevnadsvärde för människans art?

Det finns exempel på att halsfluss kan utlösa tvångssyndrom. Stämmer det?

Hur ser behandlingsmöjligheter ut vid tvångssyndrom?

Hur går beteendeterapin till? 

Vart vänder man sig för att få beteendeterapi? 

Vart vänder man sig för läkemedelsbehandling?