Självhjälp

Självhjälp är alltid bra, antingen för sig eller i kombination med terapi och/eller medicin.
Här kan du ta del av Jeffrey Schwartzs självhjälpsmanual, antingen den fullständiga eller den förenklade.

Självhjälpsmanualer

Välj vilken manual du önskar genom att klicka på länkarna nedan.

Fullständig självhjälpsmanual
Av Jeffrey Schwartz. Översättningen av P.J. Hasselqvist & S. Bejerot.

Förenklad självhjälpsmanual
Texten har förenklats av Lisa Engström.
Förenklingen har godkänts av Jeffrey Schwartz och Susanne Bejerot.

Förenklad självhjälpsmanual (PDF)

Självskattningsskala för OCD

Med hjälp utav självskattningsskalan BOCS (Brief Obsessive Compulsive Scale) kan du själv få en indikation på om du lider av OCD och i vilken grad. Här nedanför finns en länk för att öppna den som pdf. Det enklaste är om du sedan skriver ut den på en skrivare.

Självskattningsskala för OCD (PDF)

BOCS är skapad av Susanne Bejerot och den är en förenkling och förkortning av Y-BOCS och CY-BOCS skalorna. Dessa båda skattningsskalor anses generellt som ”the Golden Standard” vid bedömning av tvångssyndrom/OCD hos vuxna respektive hos barn. Hela skalan kan användas som en självskattningsskala.

BOCS-checklistan innehåller 15 symtombeskrivningar vars urval i huvudsak baseras på fem områden: Rädsla för smitta/tvättvång, Tvångstankar om att skada/kontrolltvång, Sexuella/religiösa tvångstankar, Symmetri/iordningställartvång och Samlartvång. Vid behov kan man ta hjälp av de exempel på olika tvångssymtom som ges i den högra spalten. I den vänstra spalten ska man ange om man har symtom just nu (senaste veckan) eller om symtomen endast har förekommit tidigare.

Du kan beskriva egna tvångsproblem som inte är inkluderade i checklistan, samt benämna de svåraste tvångsproblemen på sid. 3. Du ska själv, utifrån beskrivningen av tvångstankar respektive tvångshandlingar på sid 1, bedöma fördelningen av dessa, antingen i form av procent eller som antal ”tårtbitar” på sid 3. Svårighetsgraden av tvångsproblemen beräknas slutligen i sex frågor på sid 4. Var och en kan ge 0-4 poäng. Dessa sex frågor berör tidsåtgång, hinder, besvär, behärskning och undvikande och ligger till grund för poängsumman. Maxpoängen i BOCS uppgår till 24 poäng. Åtta poäng eller mer tyder på ett behandlingskrävande tvångssyndrom.