Självhjälp är alltid bra, antingen för sig eller i kombination med terapi och/eller medicin.
Här kan du ta del av Jeffrey Schwartzs självhjälpsmanual, antingen den fullständiga eller den förenklade.

Självhjälpsmanualer

Välj vilken manual du önskar genom att klicka på länkarna nedan.

> Fullständig självhjälpsmanual
Av Jeffrey Schwartz. Översättningen av P.J. Hasselqvist & S. Bejerot.

> Förenklad självhjälpsmanual
Texten har förenklats av Lisa Engström.
Förenklingen har godkänts av Jeffrey Schwartz och Susanne Bejerot.

> Förenklad självhjälpsmanual (PDF)


Självskattningsskala för OCD

Med hjälp utav självskattningsskalan BOCS (Brief Obsessive Compulsive Scale) kan du själv få en indikation på om du lider av OCD och i vilken grad. Här nedanför finns en länk för att öppna den som pdf. Det enklaste är om du sedan skriver ut den på en skrivare.

> Självskattningsskala för OCD (PDF)

BOCS är skapad av Susanne Bejerot och den är en förenkling och förkortning av Y-BOCS och CY-BOCS skalorna. Dessa båda skattningsskalor anses generellt som ”the Golden Standard” vid bedömning av tvångssyndrom/OCD hos vuxna respektive hos barn. Hela skalan kan användas som en självskattningsskala.

BOCS-checklistan innehåller 15 symtombeskrivningar vars urval i huvudsak baseras på fem områden: Rädsla för smitta/tvättvång, Tvångstankar om att skada/kontrolltvång, Sexuella/religiösa tvångstankar, Symmetri/iordningställartvång och Samlartvång. Vid behov kan man ta hjälp av de exempel på olika tvångssymtom som ges i den högra spalten. I den vänstra spalten ska man ange om man har symtom just nu (senaste veckan) eller om symtomen endast har förekommit tidigare.

Du kan beskriva egna tvångsproblem som inte är inkluderade i checklistan, samt benämna de svåraste tvångsproblemen på sid. 3. Du ska själv, utifrån beskrivningen av tvångstankar respektive tvångshandlingar på sid 1, bedöma fördelningen av dessa, antingen i form av procent eller som antal ”tårtbitar” på sid 3. Svårighetsgraden av tvångsproblemen beräknas slutligen i sex frågor på sid 4. Var och en kan ge 0-4 poäng. Dessa sex frågor berör tidsåtgång, hinder, besvär, behärskning och undvikande och ligger till grund för poängsumman. Maxpoängen i BOCS uppgår till 24 poäng. Åtta poäng eller mer tyder på ett behandlingskrävande tvångssyndrom.