På denna sida samlar vi information och länkar gällande stöd och hjälpmedel som finns att få.

Finsam Göteborg

Finansiell samordning av arbetslivsinriktad rehabilitering och återgång till arbetet

Se vad du kan få för hjälp till finansiell samordning av arbetslivsinriktad rehabilitering och återgång till arbetet i Göteborg. Såhär arbetar Finsam Göteborg i frågan. Finsam håller även digitala informationsträffar den 7e och 28e maj. Information kring anmälan finns i länken nedan.

https://finsamgoteborg.se/


Bräcke Diakoni

Information om personligt ombud ifrån Bräcke diakoni

Varje år sammanställer de på Bräcke diakoni en verksamhetsrapport och en erfarenhetsrapport. I verksamhetsrapporten kan du läsa om deras organisation och hur de inom Bräcke diakoni arbetar. I erfarenhetsrapporten lyfter de några av de iakttagelser som de personliga ombuden har gjort under året i kontakterna med de enskilda personer som de har mött. Välkomna att ta del av intressant läsning i följande rapporter nedan!

Verksamhetsrapport 2020 – Personligt ombud, Bräcke diakoni (PDF)

Erfarenhetsrapport 2020 – Personligt ombud, Bräcke diakoni (PDF)


Projekt TrUSt

Studiecirkel för föräldrar med psykisk ohälsa

Projekt TrUSt vill stärka personer med psykisk ohälsa i sitt föräldraskap. I samarbete med föräldrar med egen erfarenhet har projektet tagit fram studiecirkeln Trygghet Ur Stöd. TrUSt drivs av Bräcke diakoni i samverkan med NSPH, Västra Götaland och Göteborg och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Vill du veta mer om studiecirkeln, klicka här för att öppna en pdf med mer information.

Du kan även läsa mer om projektet här: https://www.brackediakoni.se/trust