Stödgrupper

Stödgrupper – för personer med OCD (tvångssyndrom) och deras anhöriga/närstående

OCD-föreningen Göteborgsregionen anordnar stödgrupper i studiecirkelform. Stödgruppen träffas vid 10 tillfällen för att gemensamt gå igenom ett studiematerial om OCD och relaterade syndrom.

Kursinformation:
Gruppen består av 6-10 deltagare samt 2 kursledare med egen erfarenhet av OCD och/eller erfarenhet som anhörig.
I gruppen får man ingen behandling men mycket information samt stöd från andra i samma situation. Informationen och kursmaterialet behöver inte följas slaviskt, utan är snarare tänkta att stimulera till egna frågor och diskussioner i gruppen. Kursledarna har tillgång till handledning från personal inom psykiatrin, med kunskap om OCD och med KBT-kompetens.

Studiematerialet är framtaget av Neuropsykiatriska behandlingsenheten, OCD-teamet BUP i Uppsala i samarbete med Svenska OCD-förbundet, och innehåller informationsfilmer, skriftlig information, diskussionsfrågor och hemuppgifter med följande teman:

 • Vad är OCD?
 • En psykologisk modell av OCD
 • Effekter av OCD för anhöriga
 • Behandling med KBT:
  • analys
  • målformulering
  • demonstration
  • beteendetest
  • exponering med ritualprevention
  • återfallsförebyggande åtgärder
 • Andra relaterade syndrom
 • Lära sig leva med OCD
 • Att söka hjälp

Kostar inget att delta i stödgruppen, men du/ni måste var medlem/ar i Svenska OCD-förbundet (kostar 150-200 kr/år).

För information och intresseanmälan:
Gunilla Johnson
Tel: 070-752 40 92
E-post: g.gunilla.johnson@outlook.com