Styrelsen

Ordförande:
Johnny Bröndt

Kassör:
Gunilla Johnson

Sekreterare:
Pia Svanqvist

Ordinarie ledamöter:
Daniel Svensson
Stefan Verzel
Gunilla Kinnmark
Wai Kok Giang

Suppleant:
Erik Ivarsson

Valberedning:
Carina Hasth
Marika Hulthe-Svensson